Sweef Capital is thrilled to announce the launch of our Sweef Capital Gender ROIᵀᴹ  Practitioners manual now available in Vietnamese ! 🇻🇳

📥 Download the Manual: https://sweefcapital.com/gender-roitm/

In our ongoing commitment to providing valuable resources to our diverse audience, we have translated our manual into Vietnamese to ensure that language is never a barrier to accessing essential information. Sweef has been approached by organisations, government bodies, industry advocates and investors engaging in frank conversations about barriers preventing women’s full participation in the economy and seeking a practical framework to help address these barriers including in themes around access to capital and meaningful career pathways. The Manual seeks to address this gap by setting out how any company, private equity/venture capital firm or their investor can conduct deep gender analysis and track performance.

🔗 Download Here: https://sweefcapital.com/gender-roitm/

Feel free to share this fantastic news with your network and anyone who might benefit from this manual. Knowledge is meant to be shared, and we’re excited to contribute to your growth and success in your preferred language.

We would like to extend our heartfelt appreciation to our dedicated translation team for their hard work in making this manual accessible to our Vietnamese-speaking audience.

If you have any feedback or suggestions for further improvements, please do not hesitate to reach out to us. We are continuously striving to enhance your experience.

Thank you for being a part of our community, and we can’t wait to see how this manual empowers you to achieve your goals!

#VietnameseManual #LanguageAccess #Empowerment #ResourceSharing #Manual #GenderROITM


Vietnamese translation

Tin vui thú vị cho các độc giả Việt Nam

Sweef Capital rất vui mừng thông báo về việc ra mắt bản dịch tiếng Việt của tài liệu hướng dẫn toàn diện của chúng tôi!

📥 Tải xuống tại đây: https://sweefcapital.com/gender-roitm/

Việc đem lại những tài liệu và thông tin có giá trị đến các cá nhân trong xã hội là một trong những cam kết cốt lõi của chúng tôi, vì thế SWEEF đã dịch bảng hướng dẫn của mình sang tiếng Việt để đảm bảo ngôn ngữ không bao giờ là rào cản trong việc truy cập các thông tin cần thiết. SWEEF đã được các tổ chức, cơ quan chính phủ và các nhà đầu tư trao đổi và chia sẽ những thông tin về các rào cản giới hạn sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế và tìm kiếm một khuôn khổ rõ ràng để giúp giải quyết những rào cản này, bao gồm cả trong các chủ đề liên quan đến việc tiếp cận vốn và các lộ trình nghề nghiệp hữu ích. Hướng dẫn này hướng đến việc giải quyết các khúc mắc trong vận hành của nền kinh tế và xã hội bằng cách trình bày ra các phương cách mà mọi công ty, công ty vốn tư nhân/vốn rủi ro hoặc nhà đầu tư để có thể thực hiện phân tích các vấn đề bình đẳng giới theo một cách đầy đủ và chuyên sâu.


🔗 Tải xuống tại đây: https://sweefcapital.com/gender-roitm/

Các độc giả hãy tự do chia sẻ điều này với bạn bè và gia đình để có thể học từ hướng dẫn này. Kiến thức được tạo ra để được chia sẻ, và chúng tôi rất vui vì đã đóng góp vào sự phát triển và thành công của bạn.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đội dịch thuật của chúng tôi đã nỗ lực để làm cho hướng dẫn này dễ tiếp cận với độc giả Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi hoặc gợi ý để cải thiện nội dung, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi liên tục cố gắng để nâng cao trải nghiệm của bạn.

Cảm ơn bạn vì đã là một phần của cộng đồng của chúng tôi, và chúng tôi hi vọng rằng những thông tin này giúp bạn có sức mạnh để đạt được mục tiêu của mình! #VietnameseManual #LanguageAccess #Empowerment #ResourceSharing #Manual #GenderROITM